image

Tallinn. 23-28 06 2013

Historia Tallinna

Tallinn - stolica Estonii położony jest na południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej, w północno - zachodniej części kraju. Pierwsze ślady osadnictwa jakie znaleziono na tych terenach pochodzą z przed około 5 tys. lat.

W 1050 roku na wapiennym wzgórzu została wybudowana pierwsza twierdza. Lokalizacja miasta była źródłem zarówno jego siły jak i słabości. Z jednej bowiem strony port stanowił ważne ogniwo łączące Skandynawię ze Wschodnią Europą - z drugiej zaś strony miasto było obszarem ciągłych wojen o wpływy na tych terenach.

Na początku XIII wieku Duńczycy odbili istniejącą tu twierdzę z rąk Finów. Następnie tereny te przeszły w ręce Zakonu Kawalerów Mieczowych, których z czasem wchłonął Zakon krzyżacki. Będąc ponownie w rękach duńskich dzisiejszy Tallinn został ufortyfikowany na niespotykaną jak na tamte czasy linią murów obronnych wynoszącą ponad 2,5 km.

W 1285 miasto stało się członkiem Hanzy - zawierając sojusz handlowy i wojskowy z miastami portowymi w Europie Północnej. W 1346 roku Duńczycy sprzedali Tallinn wraz z innymi gruntami w północnej Estonii Krzyżakom. Będąc w strategicznym położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych między zachodnią i północną Europą, a Rosją miasto zaczęło się ponownie szybko rozwijać, a jego mury obronne liczyły wówczas 66 baszt.


Gdy w Niemczech zaczyna się reformacja ludność tych obszarów przechodzi na luteranizm.

W połowie XVI wieku tereny te dostają się pod kontrolę Szwecji, która stała się europejską potęgą zagrażając m. in. i Polsce. Po przegranej Szwecji w Wielkiej Wojnie Północnej władzę przejmuje Rosja, jednak mieszkańcy tych terenów cieszą się pewną niezależnością jaka przysługuje im w ramach Księstwa Estonii. Wiek XIX przynosi znaczące uprzemysłowienie i rozwój kulturalny.

W 1932 r. rozpoczęto budowę lotniska w Tallinnie, a całość prac została zakończona w 1936 roku. [ więcej > ]

W 1920 roku został podpisany traktat pokojowy z Rosją Radziecką w wyniku, którego Rosja uznała niepodległość Republiki Estońskiej. Trwało to tylko do wybuchu II wojny światowej. W 1939 roku Związek Radziecki zajął te tereny, a w 1940 roku wkroczyła na nie triumfalnie armia niemiecka. Miasto zostało odbite z rąk Niemców, ale znacznie ucierpiało wskutek silnych bombardować. Po zakończeniu wojny Tallinn został stolicą Estońskiej Republiki Radzieckiej.

Tallinn stał się po raz kolejny stolicą niezależnego kraju 20 sierpnia 1991 roku. Od tego czasu rozpoczęła się nowa era dla całej Estonii, a Tallinn stał się jedną z najchętniej odwiedzanych stolic Europy.