POEMATOWANE

Cummings

gdy zaledwie-

wiosna a świat jest błotnie-słodki ten kulawy

sprzedawca baloników

gwiżdże daleki i malutki

a eddibill porzucają

zabawę w kulki i w piratów i

przybiegają pędem i jest

wiosna

Brodski

Tak mało teraz w Leningradzie Greków,

żeśmy zburzyli Kościół Grecki, aby

na jego miejscu salę koncertową

postawić. Jest coś w tej architekturze

beznadziejnego, chociaż sama przez się

sala na tysiąc albo więcej miejsc

beznadziejnością nie tchnie.

Szekspir. Sonet 66

Jak miernota się stroi i raduje zyskiem,

Thomas

Tej strony prawdy

Tej strony prawdy

możesz nie widzieć synu

królu swych oczu błękitnych

w oślepiającej krainie młodości

Szekspir. Romeo i Julia

Chcesz już iść? Jeszcze ranek nie tak bliski,

słowik to, a nie skowronek się zrywa

I śpiewem trwożnym przeszył ucho twoje

Co noc on śpiewa owdzie na gałązce

Granatu, wierzaj mi, że był to słowik.

O'Harra

Już prawie wcale nie zauważamy księżyca więc nic dziwnego

że jest tak piękny gdy nagle patrzymy w górę

i oto on szybuje tam nad mostami z przełamaną twarzą

i krąży olśniewając, delikatny, i chłodny wiatr wachluje ci

nad czołem włosy i twe wspomnienie

parowozowego krajobrazu Reda Groomsa

Lowell

Pomyśl o Leonidasie, może i hoplitach

lśniących wyzwoleniem,

gdy wzajem czesali swe złote a la Botticelli

Bułhakow

W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika, posuwistym krokiem kawalerzysty, wczesnym

rankiem czternastego dnia wiosennego miesiąca nisan pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła

pałacu Heroda Wielkiego wyszedł procurator Judei Poncjusz Piłat.

Ashberry

Wiele można było powiedzieć na rzecz sztormów

Aleś jak gdyby je zarzucił na rzecz nieskończonego światła.

Nie powiem, żeby ta zmiana była według mnie czymś znacznie lepszym.

W tych letnich nocach, co ciągną się przez wieczność, jest coś

co budzi lęk...

Schuyler

Było to w 1970-tym, w noc przed Dniem Kolumba,

a duchota sprawiała, że dość chłodny dzień

wydawał się cieplejszy, nawet jakby lepki.